Najbliższa Impreza

2020-06-13

Otwarte zawody strzeleckie - sobota 13 czerwiec godzina 10.00 – 14.00kaliber - Aktualności

2020-03-11 13:12:25

Odwołane zawody i zajęcia szkoleniowe

Zgodnie z rekomendacją PZSS, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wszystkie zaplanowane zawody i zajęcia szkoleniowe (w czwartki) w Klubie Kaliber zostają odwołane.

czytaj więcej...

Informujemy, że odwołane zajęcia szkoleniowe w czwartki oraz zawody, w miarę możliwości zostaną przeprowadzone w najbliższym możliwym terminie. O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie Klubu Kaliber i Facebooku.  Prosimy o śledzenie kalendarza zawodów Klubu Kaliber

Poniżej treść komunikatu PZSS

"Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wszystkie zaplanowane akcje szkoleniowe KN zostają odwołane. PZSS zaleca również przeniesienie na inny termin zaplanowanych zawodów strzeleckich.
Informujemy, że odwołane akcje szkoleniowe, w miarę możliwości zostaną przeprowadzone w najbliższym możliwym terminie. O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie PZSS i Facebooku.  Prosimy o śledzenie kalendarza zawodów PZSS."
 
2020-01-23 18:49:05

Kurs na patent strzelecki

Biuro Klubu informuje że kurs na patent (część teoretyczna, przepisy) odbędzie się w dwóch grupach.

czytaj więcej...

 I Grupa - 21.02.2020(piątek) od godziny 17.00 oraz 22.02.2020 (sobota) od godziny 10.00
II Grupa - 28.02.2020(piątek) od godziny 17.00 oraz 01.03.2020(niedziela) od godziny 10.00

Przypominam o konieczności uzupełnienia swoich danych na portalu PZSS.
Dane do logowania to:
login: adres e-mail podany w Klubie
hasło: numer PESEL

Po zalogowaniu proszę o uzupełnienie swoich danych.
Trzeba uzupełnić dane adresowe, numer telefonu oraz wczytać zdjęcie.
Proszę zwrócić uwagę na wymagania dotyczące formatu zdjęcia.
W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt telefoniczny.

Zbigniew Głażewski
wiceprezes
502248536
2020-01-03 16:25:46

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Cezarego Słonczewskiego

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość

niczym nie dającej się zapełnić pustki”

– Józef Stanisław Tischner


 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Cezarego Słonczewskiego długoletniego członka Klubu "Kaliber" w Mławie.

Wyrazy szczerego współczucia dla rodziny i bliskich składa Zarząd oraz Członkowie Klubu "Kaliber".

Msza św odbędzie się dniu 04 stycznia r. (sobota) o godz. 13.00 w kościele św Wojciecha w Nasielsku.


 
Wyświetl wszystkie...

2019-12-29 14:24:32

Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w dniu 15.02.2020 o godzinie 10.00 odbędzie się:
"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej" oraz
"Szkolenie doskonalące sędziów" w celu podwyższenia lub przedłużenia ważności licencji.


Sędziowie klasy III, II i I maja obowiązek odbycia szkolenia doskonalącego w celu przedłużenia ważności licencji lub podniesienia klasy sędziowskiej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem po raz pierwszy licencji sędziego klasy III bądź udziałem w szkoleniu doskonalącym proszone są o kontakt z biurem Klubu
telefonicznie tel.502248536 lub e-mailem na adres biuro@kaliber.org.pl.
Koszt kursu dla sędziów klasy III 400zł plus 50zł za legitymację PZSS
Koszt kursu doszkalającego 200zł plus 50zł za legitymację PZSS w przypadku podniesienia klasy sędziowskiej.
Podstawą do otrzymania licencji sędziowskiej klasy trzeciej jest spełnienie następujących warunków:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Korzystanie w pełni z praw publicznych
3. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.
4. Złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego oraz innych międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku w ramach
obowiązującego prawa.

 pozdrawiam

Zbigniew Głażewski

wiceprezes
 2019-12-26 14:49:39

Kalendarz zawodów w roku 2020


Data Godzina Nazwa Pistolet Karabin Strzelba
środa, 15 styczeń 2020 17.00 – 21.00 26 Urodziny Klubu „Kaliber” x x x
sobota, 29 luty 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 23 marzec 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 29 marzec 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 6 kwiecień 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 26 kwiecień 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 17 maj 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 25 maj 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 1 czerwiec 2020 17.00 – 21.00 Otwarte Zawody z okazji „Dnia Dziecka” x x x
sobota, 13 czerwiec 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 21 czerwiec 2020 10.00 – 14.00 Letnie Mistrzostwa Klubu „Kaliber” x x x
poniedziałek, 6 lipiec 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 10 sierpień 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
sobota, 29 sierpień 2020 10.00 – 14.00 Rocznica bitwy pod Mławą x x x
niedziela, 30 sierpień 2020 10.00 – 14.00 Rocznica bitwy pod Mławą x x x
poniedziałek, 7 wrzesień 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 20 wrzesień 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 11 październik 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 25 październik 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
środa, 11 listopad 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 22 listopad 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 29 listopad 2020 10.00 – 14.00 Mistrzostwa Klubu „Kaliber” x x x
piątek, 4 grudzień 2020 17.00 – 21.00 Zawody „Barbórkowe” x x x
poniedziałek, 14 grudzień 2020 17.00 – 21.00 Zakończenie sezonu x x x

 2019-12-26 14:06:17

Opłaty na rok 2020

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że wysokość składki na rok 2020 pozostaje bez zmian.

Składka podstawowa = 400zł
Składka ulgowa = 200zł (renciści i emeryci)
Składka uczniowska = 60zł

 


Opłata za przedłużenie licencji PZSS = 50zł
Składka na Warszawsko - Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego = 10zł
Ponadto wszyscy płaca ubezpieczenie NNW w wysokości 20zł.
Łączne opłaty na rok 2020:
1. podstawowa = 480zł
2. ulgowa = 280zł
3. uczniowska 80zł
W ramach składki postawowej członek Klubu ma prawo do czterech nieodpłatnych startów w konkurencjach w kalibrze 5.6mm.
Odpłatność za dodatkowe starty w zawodach wynosi 15zł dla członka Klubu i 40zł dla niezrzeszonych zawodników.
Dodatkowe opłaty startowe członek Klubu może wnieść jako składkę (rozszerzoną) w terminie opłacenia składki podstawowej.
Terminem opłacenia składki jest dzień 29.02.2020
 
 
Po wniesieniu opłat za rok 2020 proszę o złożenie wniosku o przedłużenie licencji na rok 2020 na portalu PZSS.


2019-07-31 11:48:57

Strzelnica otwarta dla wszystkich w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

Zgodnie z uchwałą Zarządu wprowadza się możliwość korzystania ze strzelnicy dla członków i osób niezrzeszonych w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 21.00 maksymalnie do 22.00.

UWAGA!!! Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod tel. 502248536

W roku 2020 bedą to dni :

02-01-2020, 16-01-2020, 06-02-2020, 20-02-2020, 05-03-2020, 19-03-2020, 02-04-2020, 16-04-2020, 07-05-2020, 21-05-2020, 04-06-2020, 18-06-2020

02-07-2020, 16-07-2020, 06-08-2020, 20-08-2020, 03-09-2020, 17-09-2020, 01-10-2020, 15-10-2020, 05-11-2020, 19-11-2020, 03-12-2020, 17-12-2020

Warunki korzystania ze strzelnicy:

1. Członkowie - nieodpłatnie (własna broń i amunicja)

2. Pozostałe osby odpłatnie wg poniższego cennika:

 


1. Członkowie - nieodpłatnie (własna broń i amunicja)

2. Pozostałe osby odpłatnie wg poniższego cennika:

Opłaty treningowe dla niezrzeszonych nie posiadających pozwolenia na broń

zestaw
 
instru-ktor stano-wisko broń kamera
monitor
ochr. słuchu tarcze ilość amunicji Typ amunicji Opłata
(zł)
B1 1 1 1 1 1 1 10 5,6 mm 45
B2 1 1 1 1 1 1 10 9 mm 58
B3 1 1 1 1 1 1 10 7,62mm 59
B4 1 1 1 1 1 1 5 12mm śr 45

 

Opłaty treningowe dla niezrzeszonych posiadających pozwolenie na broń

zestaw
treningowy
 
stano-
wisko
BROŃ
kamera
Monitor
ochr. słuchu
tarcze
ilość amunicji
Typ amunicji
Opłata
(zł)
B5
-
1
1
1
1
1
10
5,6 mm
15
B6
-
1
1
1
1
1
10
9 mm
28
B7
-
1
1
1
1
1
10
7,62mm
29
B8
-
1
1
1
1
1
5
12mm śr
15
B9
Stanowisko 30 minut
1
-
1
-
1
-
-
20

 2019-07-11 13:24:13

Licencje i patenty

W związku ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji polecającym niehonorowanie obecnej formy orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego oraz orzeczeń o nadaniu licencji zawodniczej w postępowaniach administracyjnych dot. wydawania pozwoleń na broń jako dokumentów niespełniających wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wdrożył stosowanie podpisu kwalifikowanego w procedurze wydawania w/w orzeczeń.
 


Wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji z ważnością na 2019 r. oraz orzeczenie o nadaniu patentu zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i są dostępne do pobrania w Portalu informatycznym. Orzeczenia z opatrzone podpisem elektronicznym spełniają wymogi dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające m.in. z Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) oraz art. 63 § 3a k.p.a. Oznacza to, że dla zachowania ważności w postępowaniu administracyjnym posiadane orzeczenie należy złożyć w postępowaniu w wersji elektronicznej (pobranego pliku), a nie w wersji drukowanej. Orzeczenie wydrukowane nie ma mocy prawnej. Złożony podpis elektroniczny znajduje się wewnątrz struktury pliku PDF ( i jest złożony w formacie PAdES/PDF). Dla Państwa jako użytkowników będzie on widoczny w specjalistyczym oprogramowaniu do weryfikacji podpisu elektronicznego oraz po otworzeniu w oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader. UWAGA – podpis ten nie będzie widoczny przypadku otworzenia pliku w podglądzie przeglądarki.


>> Dokument do pobrania <<


2019-05-20 09:54:10

Zmiana kalendarza zawodów Klubowych

Zgodnie z uchwałą WZC z dnia 14.04.2019 nastepuje zmiana terminów poniższych zawodów zgłoszonych do kalendarza WMZSS w następujący sposób:

 


1. z dnia 23.06.2019(niedziela) na dzień 19.06.2019 (środa)

2. z dnia 18.08.2019(niedziela) na dzień 14.08.2019(środa)

3. z dnia 08.09.2019(niedziela) na dzień 11.09.2019(środa)

4. z dnia 21.09.2019(sobota) na dzień 25.09.2019(środa)

Zawody w środę będą odbywać się od godziny 17.00 do 21.00 na terenie strzelnicy przy ul. Zuzanny Morawskiej 29

 2019-04-25 12:36:06

Kurs dla instruktorów strzelectwa sportowego

Zarząd Klubu "Kaliber" ogłasza zapisy na kurs dla instruktorów strzelectwa sportowego.

Kurs odbędzie sie zgodnie z regulaminem przeprowadzania kursu wydanym przez PZSS.

 


Instruktorem sportu strzeleckiego może zostać osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
 4. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego
 5. Spełnia wszystkie poniższe warunki:
  a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
  b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni). 
  c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
 6. Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 7. Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
 8. Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS.  Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu.

Kurs rozpocznie po zapisaniu sie conajmniej 20 osób.

 2019-04-25 12:09:40

Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w dniu 11.05.2019 o godzinie 9.00 odbędzie się:
"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej" oraz
"Szkolenie doskonalące sędziów" w celu podwyższenia lub przedłużenia ważności licencji.


Sędziowie klasy III, II i I maja obowiązek odbycia szkolenia doskonalącego w celu przedłużenia ważności licencji lub podniesienia klasy sędziowskiej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem po raz pierwszy licencji sędziego klasy III bądź udziałem w szkoleniem proszone są o kontakt z biurem Klubu

telefonicznie tel.502248536 lub e-mailem na adres biuro@kaliber.org.pl.

Koszt kursu dla sędziów klasy III 400zł plus 50zł za legitymację PZSS

Koszt kursu doszkalającego 100zł plus 50zł za legitymację PZSS w przypadku podniesienia klasy sędziowskiej.

Podstawą do otrzymania licencji sędziowskiej klasy trzeciej jest spełnienie następujących warunków:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Korzystanie w pełni z praw publicznych
3. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.
4. Złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego oraz innych międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku w ramach
obowiązującego prawa.

 pozdrawiam

Zbigniew Głażewski

wiceprezes2019-03-20 15:24:35

Termin kursu dla prowadzącego strzelanie

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs dla" prowadzącego strzelanie" odbędzie się w dniach

30-31.03.2019 (sobota, niedziela) w godzinach od 1000 do 1800


Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.
Kandydat na kurs prowadzącego strzelanie powinien przedstawić aktualne orzeczenie o patencie, licencji oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla osób które nie posiadają zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej Klub zorganizuje takie przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego.
Koszt przeszkolenia - 100zł.
Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie PZSS - 50zł.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach proszone są o wniesienie odpowiedniej opłaty za kurs w terminie do 25-03-2019 gotówką lub na konto Klubu,
w celu umieszczenia ich na liście uczestników kursu.2019-03-18 15:25:56

Kurs na patent strzelecki

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że przyjmowane są zapisy na kurs na patent strzelecki.


Kurs planujemy przeprowadzić w miesiącu czerwcu.

Dokładny termin kursu i egzaminu na patent zostanie podany po zapisaniu się na kurs co najmniej 20 osób.

W kursie mogą brać udział członkowie Klubu którzy legitymują się co najmniej 3 miesięcznym stażem w klubie.

Liczy się okres od dnia rejestracji w portalu PZSS.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Klubu.

telefon 502248536 lub e-mail biuro@kaliber.org.pl.2019-03-18 15:15:30

Kurs dla prowadzącego strzelanie

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że przyjmowane są zapisy na kurs prowadzącego strzelanie.

 


Kurs planujemy przeprowadzić w miesiącu maju.

Dokładny termin zostanie podany po zapisaniu się na kurs co najmniej 10 osób.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania

oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski

c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej

lub licencję trenera;

d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego

lub licencję trenera.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Klubu.

telefon 502248536 lub e-mail biuro@kaliber.org.pl.2019-03-12 16:43:09

Walne Zebranie

Zarząd Klubu "Kaliber " zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 14.04.2019(niedziela) o godzinie 1200
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej w Mławie przy ulicy Kolejowej 3 .
Wszystkie dokumenty omawiane na Walnym są dostępne do wglądu w biurze Klubu.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania. Godz. 1200 .
2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza - protokolanta).
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej.
b) Uchwał i Wniosków
5. Zatwierdzenie protokołu z WZ Członków odbytego w dniu 24.05.2015 roku.
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz oświadczenie Przewodniczącego WZ o zdolności do podejmowania uchwał przez WZ Członków Klubu.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w latach 2015 - 2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwałę w sprawie zmian w statucie.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami organów Klubu oraz projektami uchwał WZ Członków.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu w latach 2015 – 2018 i udzielenia absolutorium,
c) wyboru Prezesa Klubu,
d) wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalenie zmian w statucie
f) uchwalania kierunków i programu działania Klubu na lata 2019- 2023,
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.2019-02-18 21:22:02

1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu przekaż do Klubu

Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasz numer w KRS 0000212842. Wesprzyj działalność Klubu przekazując 1% należnego podatku w zeznaniu rocznym.


 Środki finansowe pozyskane z 1% przeznaczamy na nieodpłatną dzialalność statutową.

Instrukcja jak przekazać 1% dzięki usłudze e-pit do pobrania poniżej


>> Dokument do pobrania <<


2019-01-13 00:00:00

Komunikat o wysokości składek i terminach zawodów w 2019 r.

 

Komunikat do pobrania:>> Dokument do pobrania <<


Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber", 06-500 Mława, ul. Zuzanny Morawskiej 29 - Projekt M&M cms - www.ifi.net.pl