Najbliższa Impreza

2020-02-29

Otwarte zawody strzeleckie - sobota 29 luty godzina 10.00 – 14.00


kaliber - Aktualności

2020-01-03 16:25:46

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Cezarego Słonczewskiego

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość

niczym nie dającej się zapełnić pustki”

– Józef Stanisław Tischner


 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Cezarego Słonczewskiego długoletniego członka Klubu "Kaliber" w Mławie.

Wyrazy szczerego współczucia dla rodziny i bliskich składa Zarząd oraz Członkowie Klubu "Kaliber".

Msza św odbędzie się dniu 04 stycznia r. (sobota) o godz. 13.00 w kościele św Wojciecha w Nasielsku.


 
2019-12-29 14:24:32

Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w dniu 15.02.2020 o godzinie 10.00 odbędzie się:
"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej" oraz
"Szkolenie doskonalące sędziów" w celu podwyższenia lub przedłużenia ważności licencji.

czytaj więcej...

Sędziowie klasy III, II i I maja obowiązek odbycia szkolenia doskonalącego w celu przedłużenia ważności licencji lub podniesienia klasy sędziowskiej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem po raz pierwszy licencji sędziego klasy III bądź udziałem w szkoleniu doskonalącym proszone są o kontakt z biurem Klubu
telefonicznie tel.502248536 lub e-mailem na adres biuro@kaliber.org.pl.
Koszt kursu dla sędziów klasy III 400zł plus 50zł za legitymację PZSS
Koszt kursu doszkalającego 200zł plus 50zł za legitymację PZSS w przypadku podniesienia klasy sędziowskiej.
Podstawą do otrzymania licencji sędziowskiej klasy trzeciej jest spełnienie następujących warunków:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Korzystanie w pełni z praw publicznych
3. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.
4. Złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego oraz innych międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku w ramach
obowiązującego prawa.

 pozdrawiam

Zbigniew Głażewski

wiceprezes
 
2019-12-26 14:49:39

Kalendarz zawodów w roku 2020

czytaj więcej...

Data Godzina Nazwa Pistolet Karabin Strzelba
środa, 15 styczeń 2020 17.00 – 21.00 26 Urodziny Klubu „Kaliber” x x x
sobota, 29 luty 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 23 marzec 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 29 marzec 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 6 kwiecień 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 26 kwiecień 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 17 maj 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 25 maj 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 1 czerwiec 2020 17.00 – 21.00 Otwarte Zawody z okazji „Dnia Dziecka” x x x
sobota, 13 czerwiec 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 21 czerwiec 2020 10.00 – 14.00 Letnie Mistrzostwa Klubu „Kaliber” x x x
poniedziałek, 6 lipiec 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
poniedziałek, 10 sierpień 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
sobota, 29 sierpień 2020 10.00 – 14.00 Rocznica bitwy pod Mławą x x x
niedziela, 30 sierpień 2020 10.00 – 14.00 Rocznica bitwy pod Mławą x x x
poniedziałek, 7 wrzesień 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 20 wrzesień 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 11 październik 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 25 październik 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
środa, 11 listopad 2020 17.00 – 21.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 22 listopad 2020 10.00 – 14.00 Otwarte zawody strzeleckie x x x
niedziela, 29 listopad 2020 10.00 – 14.00 Mistrzostwa Klubu „Kaliber” x x x
piątek, 4 grudzień 2020 17.00 – 21.00 Zawody „Barbórkowe” x x x
poniedziałek, 14 grudzień 2020 17.00 – 21.00 Zakończenie sezonu x x x

 
Wyświetl wszystkie...

2019-12-26 14:06:17

Opłaty na rok 2020

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że wysokość składki na rok 2020 pozostaje bez zmian.

Składka podstawowa = 400zł
Składka ulgowa = 200zł (renciści i emeryci)
Składka uczniowska = 60zł

 


Opłata za przedłużenie licencji PZSS = 50zł
Składka na Warszawsko - Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego = 10zł
Ponadto wszyscy płaca ubezpieczenie NNW w wysokości 20zł.
Łączne opłaty na rok 2020:
1. podstawowa = 480zł
2. ulgowa = 280zł
3. uczniowska 80zł
W ramach składki postawowej członek Klubu ma prawo do czterech nieodpłatnych startów w konkurencjach w kalibrze 5.6mm.
Odpłatność za dodatkowe starty w zawodach wynosi 15zł dla członka Klubu i 40zł dla niezrzeszonych zawodników.
Dodatkowe opłaty startowe członek Klubu może wnieść jako składkę (rozszerzoną) w terminie opłacenia składki podstawowej.
Terminem opłacenia składki jest dzień 29.02.2020
 
 
Po wniesieniu opłat za rok 2020 proszę o złożenie wniosku o przedłużenie licencji na rok 2020 na portalu PZSS.


2019-07-31 11:48:57

Strzelnica otwarta dla wszystkich w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

Zgodnie z uchwałą Zarządu wprowadza się możliwość korzystania ze strzelnicy dla członków i osób niezrzeszonych w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 21.00 maksymalnie do 22.00.

UWAGA!!! Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod tel. 502248536

W roku 2020 bedą to dni :

02-01-2020, 16-01-2020, 06-02-2020, 20-02-2020, 05-03-2020, 19-03-2020, 02-04-2020, 16-04-2020, 07-05-2020, 21-05-2020, 04-06-2020, 18-06-2020

02-07-2020, 16-07-2020, 06-08-2020, 20-08-2020, 03-09-2020, 17-09-2020, 01-10-2020, 15-10-2020, 05-11-2020, 19-11-2020, 03-12-2020, 17-12-2020

Warunki korzystania ze strzelnicy:

1. Członkowie - nieodpłatnie (własna broń i amunicja)

2. Pozostałe osby odpłatnie wg poniższego cennika:

 


1. Członkowie - nieodpłatnie (własna broń i amunicja)

2. Pozostałe osby odpłatnie wg poniższego cennika:

Opłaty treningowe dla niezrzeszonych nie posiadających pozwolenia na broń

zestaw
 
instru-ktor stano-wisko broń kamera
monitor
ochr. słuchu tarcze ilość amunicji Typ amunicji Opłata
(zł)
B1 1 1 1 1 1 1 10 5,6 mm 45
B2 1 1 1 1 1 1 10 9 mm 58
B3 1 1 1 1 1 1 10 7,62mm 59
B4 1 1 1 1 1 1 5 12mm śr 45

 

Opłaty treningowe dla niezrzeszonych posiadających pozwolenie na broń

zestaw
treningowy
 
stano-
wisko
BROŃ
kamera
Monitor
ochr. słuchu
tarcze
ilość amunicji
Typ amunicji
Opłata
(zł)
B5
-
1
1
1
1
1
10
5,6 mm
15
B6
-
1
1
1
1
1
10
9 mm
28
B7
-
1
1
1
1
1
10
7,62mm
29
B8
-
1
1
1
1
1
5
12mm śr
15
B9
Stanowisko 30 minut
1
-
1
-
1
-
-
20

 2019-07-11 13:24:13

Licencje i patenty

W związku ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji polecającym niehonorowanie obecnej formy orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego oraz orzeczeń o nadaniu licencji zawodniczej w postępowaniach administracyjnych dot. wydawania pozwoleń na broń jako dokumentów niespełniających wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wdrożył stosowanie podpisu kwalifikowanego w procedurze wydawania w/w orzeczeń.
 


Wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji z ważnością na 2019 r. oraz orzeczenie o nadaniu patentu zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i są dostępne do pobrania w Portalu informatycznym. Orzeczenia z opatrzone podpisem elektronicznym spełniają wymogi dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające m.in. z Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) oraz art. 63 § 3a k.p.a. Oznacza to, że dla zachowania ważności w postępowaniu administracyjnym posiadane orzeczenie należy złożyć w postępowaniu w wersji elektronicznej (pobranego pliku), a nie w wersji drukowanej. Orzeczenie wydrukowane nie ma mocy prawnej. Złożony podpis elektroniczny znajduje się wewnątrz struktury pliku PDF ( i jest złożony w formacie PAdES/PDF). Dla Państwa jako użytkowników będzie on widoczny w specjalistyczym oprogramowaniu do weryfikacji podpisu elektronicznego oraz po otworzeniu w oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader. UWAGA – podpis ten nie będzie widoczny przypadku otworzenia pliku w podglądzie przeglądarki.


>> Dokument do pobrania <<


2019-05-20 09:54:10

Zmiana kalendarza zawodów Klubowych

Zgodnie z uchwałą WZC z dnia 14.04.2019 nastepuje zmiana terminów poniższych zawodów zgłoszonych do kalendarza WMZSS w następujący sposób:

 


1. z dnia 23.06.2019(niedziela) na dzień 19.06.2019 (środa)

2. z dnia 18.08.2019(niedziela) na dzień 14.08.2019(środa)

3. z dnia 08.09.2019(niedziela) na dzień 11.09.2019(środa)

4. z dnia 21.09.2019(sobota) na dzień 25.09.2019(środa)

Zawody w środę będą odbywać się od godziny 17.00 do 21.00 na terenie strzelnicy przy ul. Zuzanny Morawskiej 29

 2019-04-25 12:36:06

Kurs dla instruktorów strzelectwa sportowego

Zarząd Klubu "Kaliber" ogłasza zapisy na kurs dla instruktorów strzelectwa sportowego.

Kurs odbędzie sie zgodnie z regulaminem przeprowadzania kursu wydanym przez PZSS.

 


Instruktorem sportu strzeleckiego może zostać osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
 4. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego
 5. Spełnia wszystkie poniższe warunki:
  a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
  b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni). 
  c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
 6. Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 7. Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
 8. Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS.  Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu.

Kurs rozpocznie po zapisaniu sie conajmniej 20 osób.

 2019-04-25 12:09:40

Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w dniu 11.05.2019 o godzinie 9.00 odbędzie się:
"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej" oraz
"Szkolenie doskonalące sędziów" w celu podwyższenia lub przedłużenia ważności licencji.


Sędziowie klasy III, II i I maja obowiązek odbycia szkolenia doskonalącego w celu przedłużenia ważności licencji lub podniesienia klasy sędziowskiej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem po raz pierwszy licencji sędziego klasy III bądź udziałem w szkoleniem proszone są o kontakt z biurem Klubu

telefonicznie tel.502248536 lub e-mailem na adres biuro@kaliber.org.pl.

Koszt kursu dla sędziów klasy III 400zł plus 50zł za legitymację PZSS

Koszt kursu doszkalającego 100zł plus 50zł za legitymację PZSS w przypadku podniesienia klasy sędziowskiej.

Podstawą do otrzymania licencji sędziowskiej klasy trzeciej jest spełnienie następujących warunków:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Korzystanie w pełni z praw publicznych
3. Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.
4. Złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego oraz innych międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku w ramach
obowiązującego prawa.

 pozdrawiam

Zbigniew Głażewski

wiceprezes2019-03-20 15:24:35

Termin kursu dla prowadzącego strzelanie

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs dla" prowadzącego strzelanie" odbędzie się w dniach

30-31.03.2019 (sobota, niedziela) w godzinach od 1000 do 1800


Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.
Kandydat na kurs prowadzącego strzelanie powinien przedstawić aktualne orzeczenie o patencie, licencji oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla osób które nie posiadają zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej Klub zorganizuje takie przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego.
Koszt przeszkolenia - 100zł.
Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie PZSS - 50zł.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach proszone są o wniesienie odpowiedniej opłaty za kurs w terminie do 25-03-2019 gotówką lub na konto Klubu,
w celu umieszczenia ich na liście uczestników kursu.2019-03-18 15:25:56

Kurs na patent strzelecki

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że przyjmowane są zapisy na kurs na patent strzelecki.


Kurs planujemy przeprowadzić w miesiącu czerwcu.

Dokładny termin kursu i egzaminu na patent zostanie podany po zapisaniu się na kurs co najmniej 20 osób.

W kursie mogą brać udział członkowie Klubu którzy legitymują się co najmniej 3 miesięcznym stażem w klubie.

Liczy się okres od dnia rejestracji w portalu PZSS.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Klubu.

telefon 502248536 lub e-mail biuro@kaliber.org.pl.2019-03-18 15:15:30

Kurs dla prowadzącego strzelanie

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że przyjmowane są zapisy na kurs prowadzącego strzelanie.

 


Kurs planujemy przeprowadzić w miesiącu maju.

Dokładny termin zostanie podany po zapisaniu się na kurs co najmniej 10 osób.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania

oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski

c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej

lub licencję trenera;

d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego

lub licencję trenera.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Klubu.

telefon 502248536 lub e-mail biuro@kaliber.org.pl.2019-03-12 16:43:09

Walne Zebranie

Zarząd Klubu "Kaliber " zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 14.04.2019(niedziela) o godzinie 1200
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej w Mławie przy ulicy Kolejowej 3 .
Wszystkie dokumenty omawiane na Walnym są dostępne do wglądu w biurze Klubu.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania. Godz. 1200 .
2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza - protokolanta).
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej.
b) Uchwał i Wniosków
5. Zatwierdzenie protokołu z WZ Członków odbytego w dniu 24.05.2015 roku.
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz oświadczenie Przewodniczącego WZ o zdolności do podejmowania uchwał przez WZ Członków Klubu.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w latach 2015 - 2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwałę w sprawie zmian w statucie.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami organów Klubu oraz projektami uchwał WZ Członków.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu z działalności Klubu w latach 2015 – 2018 i udzielenia absolutorium,
c) wyboru Prezesa Klubu,
d) wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalenie zmian w statucie
f) uchwalania kierunków i programu działania Klubu na lata 2019- 2023,
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.2019-02-18 21:22:02

1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu przekaż do Klubu

Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasz numer w KRS 0000212842. Wesprzyj działalność Klubu przekazując 1% należnego podatku w zeznaniu rocznym.


 Środki finansowe pozyskane z 1% przeznaczamy na nieodpłatną dzialalność statutową.

Instrukcja jak przekazać 1% dzięki usłudze e-pit do pobrania poniżej


>> Dokument do pobrania <<


2019-01-13 00:00:00

Komunikat o wysokości składek i terminach zawodów w 2019 r.

 

Komunikat do pobrania:>> Dokument do pobrania <<


2018-11-14 20:11:45

Nowe zasady obiegu dokumentów w PZSS

Polski Związek Strzelectwa Sportowego wprowadza nowe zasady obiegu dokumentów związanych z licencjami i patentami.
 
Członkowie Klubu proszeni są o zapoznanie się z zasadami zamieszczonymi na stronie PZSS www.pzss.org.pl
 
Proszę wejść na portal bezpośrednio: https://portal.pzss.org.pl/ lub przez stronę www.pzss.org.pl
 
LONGIN: Twój adres email, HASŁO: Twój PESEL.
 
Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.: 502248536.
 
Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS.
 
W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.
 
UWAGA ! - wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na 2019 rok składamy wg dotychczasowych zasad.
 
Po złożeniu wniosku i opłaceniu składek na rok 2019 należy zalogować się na swoje konto w ww. portalu i przedłużyć licencję. 
2018-11-08 19:21:51

Kurs na Patent Strzelecki 2018 - Egzamin

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że kurs na patent odbędzie się w dniach:

17.11.2018 w godzinach 10.00-18.00 sobota

18.11.2018 w godzinach 10.00-16.00 niedziela

na terenie strzelnicy w Mławie.

Egzamin na patent odbędzie się w dniu 24.11.2018(sobota) o godzinie 12.00 na terenie strzelnicy.

W dniu 17.11.2018 od godziny 9.00 będzie dostępny lekarz sportowy na terenie strzelnicy.
2018-10-07 16:23:48

Turniej o Puchar Prezesa Cedrob S.A.

Wszystkich sympatyków strzelectwa sportowego zapraszamy na Turniej o Puchar Prezesa Cedrob S.A.  

Udział w zawodach jest bezpłatny, został dofinansowany z dotacji w ramach programu „Wspieramy Rozwój” przez firmę Cedrob S.A.

 

REGULAMIN TURNIEJU>> Dokument do pobrania <<


2018-09-23 13:34:02

Kurs na Patent Strzelecki 2018

Zarząd Klubu "Kaliber " ogłasza zapisy na kurs na patent strzelecki. Kurs odbędzie się w październiku 2018 na terenie strzelnicy klubowej w Mławie. Kurs zakończy się egzaminem na patent strzelecki.

Planowany termin egzaminu - koniec października

Członkowie Klubu pragnące wziąć udział w kursie i egzaminie prosimy o kontakt z biurem klubu.

wiceprezes

Zbigniew Głażewski

502248536
2018-05-16 12:00:49

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Henryka Sławutę...

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość

niczym nie dającej się zapełnić pustki”

– Józef Stanisław Tischner

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Henryka Sławutę długoletniego członka oraz aktywnego działacza Klubu "Kaliber" w Mławie.

Wyrazy szczerego współczucia dla rodziny i bliskich składa Zarząd oraz Członkowie Klubu "Kaliber".

Pogrzeb odbędzie się dniu 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 na cmenatrzu komunalnym w Mławie
2018-04-03 13:03:06

Kurs na Patent Strzelecki 2018 - Egzamin

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że kurs na patent odbędzie się w dniach:

13.04.2018 w godzinach 16.00-22.00 piątek

14.04.2018 w godzinach 10.00-16.00 sobota

15.04.2018 w godzinach 10.00-16.00 niedziela

na terenie strzelnicy w Mławie. 


Egzamin na patent odbędzie się w dniu 23.04.2018(poniedziałek) o godzinie 17.00 na terenie strzelnicy.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie i egzaminie proszone są o zwrotne o zwrotne potwierdzenie otrzymania tego listu

lub o kontakt telefoniczny tel. 502248536.2018-03-29 11:52:29

Kurs na Patent Strzelecki 2018

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs dla prowadzącego strzelanie odbędzie się kwietniu 2018 na terenie strzelnicy. Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.


Kandydat na kurs powinien przedstawić zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla osób które nie posiadają takiego zaświadczenia Klub zorganizuje przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego. Koszt przeszkolenia - 100zł.

Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie - 50zł.

Kurs rozpocznie się po zgłoszeniu się co najmniej 10 osób.2018-03-25 11:47:33

Kurs na Sędziego Strzelectwa oraz Szkolenie Doskonalące Sędziów

 Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w kwietniu odbędzie się:

"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej 2018"

oraz

"Szkolenie doskonalące sędziów"


w celu podwyższenia lub przedłużenia ważności licencji.

Koszt kursu dla sędziów klasy III - 250zł od osoby w tym legitymacja sędziego na lata 2017-2020.

Koszt szkolenia doskonalącego 50zł od osoby w tym legitymacja sędziego na lata 2017-2020.

Sędziowie klasy III i II maja obowiązek odbycia szkolenia doskonalącego w celu przedłużenia ważności licencji na lata 2017-2020.

Osoby zainteresowane uzyskaniem po raz pierwszy licencji sędziego klasy III bądź udziałem w szkoleniem proszone są o kontakt z biurem Klubu.

 

wiceprezes

Zbigniew Głażewski

5022485362018-01-08 10:42:08

Regulamin Turnieju Noworocznego

Regulamin Trunieju Noworocznego który odbędzie się dnia 14.01.2018 w klubie Kaliber.>> Dokument do pobrania <<


2017-11-09 12:56:30

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs odbędzie się w miesiącu listopadzie na terenie strzelnicy.
Planowany termin to:
25.11.2017 w godzinach
9.00-11.00 kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
11.00-15.00 teoria
15.00-16.00 przerwa
16.00-18.00 teoria
 
26.11.2017 w godzinach
10.00-14.00 część praktyczna,
przerwa 30min,
14.30-16.00 część praktyczna i egzamin


Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.
Kandydat na kurs powinien przedstawić zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla osób które nie posiadają takiego zaświadczenia Klub zorganizuje przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego.
Koszt przeszkolenia - 100zł.
Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie - 50zł.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wniesienie odpowiedniej opłaty za kurs w terminie do 15.11.2017
gotówką lub na konto Klubu
 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna: 55 2030 0045 1110 0000 0330 8270
 
tytułem "Opłata za kurs prowadzącego strzelanie"
 
w celu umieszczenia ich na liście uczestników kursu.


2017-11-07 09:21:04

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs dla prowadzącego strzelanie odbędzie się w pod koniec listopada 2017 na terenie strzelnicy. Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.
 
Kandydat na kurs powinien przedstawić zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla osób które nie posiadają takiego zaświadczenia Klub zorganizuje przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego. Koszt przeszkolenia - 100zł.
 
Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie - 50zł.
 
Kurs rozpocznie się po zgłoszeniu się co najmniej 10 osób.
 
2017-10-06 14:49:39

Kurs na Patent Strzelecki 2017

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że kurs na patent odbędzie się w dniach:

13.10.2017 w godzinach 16.00-22.00

14.10.2017 w godzinach 10.00-16.00

15.10.2017 w godzinach 10.00-16.00

na terenie strzelnicy w Mławie.   

Kontakt:
wiceprezes
Zbigniew Głażewski
502248536
2017-06-22 08:32:19

Kurs na Sędziego Strzelectwa Sportowego kl III

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w lipcu 2017 planowany jest:

"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej"

Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji sędziego klasy III roszone są o kontakt z biurem Klubu.

wiceprezes

Zbigniew Głażewski

502248536
2017-05-08 09:37:24

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs odbędzie się w miesiącu maju na terenie strzelnicy.
 
Planowany termin to:
14.05.2017 w godzinach
 
10.00-13.00 teoria
13.00-16.00 kurs ratowniczy
16.00-18.00 teoria
 
28. 05.2017 w godzinach
10.00-14.00 część praktyczna
14.30-16.00 część praktyczna
17.00-18.00 egzamin
2017-03-31 10:14:08

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs dla prowadzącego strzelanie odbędzie się w maju 2017 na terenie strzelnicy. Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.

Kandydat na kurs powinien przedstawić zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla osób które nie posiadają takiego zaświadczenia Klub zorganizuje przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego. Koszt przeszkolenia - 100zł.

Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie - 50zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wniesienie odpowiedniej opłaty za kurs w terminie do 30-04-2017 gotówką lub na konto Klubu, w celu umieszczenia ich na liście uczestników kursu.
2017-02-20 11:17:25

Kurs na Patent Strzelecki 2017

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że kurs na patent odbędzie się w dniach 26.02.2017, 05.03.2017, 12.03.2017 (niedziela) w godzinach od 10.00 do 17.00 na terenie strzelnicy w Mławie. Proszę o przywiezienie na kurs następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie patentu (wzór w załączeniu).

2. Wypełniony wniosek o wydanie licencji zawodniczej (wzór w załączeniu)

3. Zdjęcie podpisane na odwrocie(Nazwisko, Imię, Pesel)

4. Dowód opłaty za kurs.
2017-02-16 15:28:38

Kurs na Patent Strzelecki 2017

Zarząd Klubu "Kaliber " ogłasza zapisy na kurs na patent strzelecki. 

Kurs odbędzie się w luty/marzec 2017 na terenie strzelnicy klubowej w Mławie.

Kurs zakończy się egzaminem na patent strzelecki. 

Planowany termin egzaminu - koniec marca

Członkowie Klubu pragnące wziąć udział w kursie i egzaminie prosimy o kontakt z biurem klubu.

 

wiceprezes

Zbigniew Głażewski

502248536

 

 
2017-01-11 09:59:00

Tabela opłat obowiązujących na strzelnicy

Do pobrania tabela opłat obowiązujących na strzelnicy dla osób niezrzeszonych oraz dla członków klubu "Kaliber">> Dokument do pobrania <<


2017-01-06 14:17:17

Kalendarium na rok 2017

Kalendarium oraz informacje na temat wysokości składek na rok 2017 do pobrania w załączniku poniżej>> Dokument do pobrania <<


2016-12-01 20:16:05

Dni otwarte Klubu KALIBER w Mławie

Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber w Mławie

zaprasza miłośników sportów strzeleckich na:

"Dni otwarte Klubu KALIBER w Mławie" 

Które odbędą się 4.12.2016 w godzinach 12-14

Każda pełnoletnia osoba będzie mogła bezpłatnie oddać 10 strzałów kal. 5.6 
2016-11-06 12:47:25

"10 strzałów ku chwale Ojczyzny"

Z okazji Œwięta Niepodległości w dniu 11 listopada 2016, Klub "Kaliber" w Mławie zaprasza mieszkańców Mławy i Powiatu mławskiego na dzień Otwarty Klubu pod tytułem:

"10 strzałów ku chwale Ojczyzny"

Każda osoba dorosła która w godzinach od 11 do 13 odwiedzi naszą strzelnicę w Mławie będzie mogła nieodpłatnie oddać 10 strzałów z broni palnej kaliber 5,6mm.
2016-10-10 12:42:58

Kurs sędziego strzelectwa sportowego

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w dniu 09.11.2016 o godzinie 17.00 odbędzie się pierwsze sptkanie

"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej"

oraz

"Szkolenie doskonalące sędziów"

w celu podwyższenia lub przedłużenia ważności licencji.

Koszt kursu dla sędziów klasy III - 250zł od osoby w tym legitymacja sędziego na lata 2017-2020.

Koszt szkolenia doskonalącego 50zł od osoby w tym legitymacja sędziego na lata 2017-2020.

Sędziowie klasy III i II maja obowiązek odbycia szkolenia doskonalącego w celu przedłużenia ważności licencji na lata 2017-2020.

Osoby zainteresowane uzyskaniem po raz pierwszy licencji sędziego klasy III bądź udziałem w szkoleniem proszone są o kontakt z biurem Klubu.
2016-10-06 13:53:54

Kurs sędziego strzelectwa sportowego

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że w miesiącu listopadzie 2016 planowany jest:
 
"Kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy trzeciej"
oraz
"Szkolenie doskonalące sędziów"
 
w celu podwyższenia lub przedłużenia ważności licencji.
 
Sędziowie klasy III i II maja obowiązek odbycia szkolenia doskonalącego w celu przedłużenia ważności licencji na lata 2017-2020.
Osoby zainteresowane uzyskaniem po raz pierwszy licencji sędziego klasy III bądź udziałem w szkoleniem proszone są o kontakt z biurem Klubu.
 
2016-08-22 12:39:37

10 strzałów ku chwale Obrońców Mławy

Klub Kaliber zaprasza na "Dzień Otwarty Klubu" pod nazwą:

"10 strzałów ku chwale Obrońców Mławy"

Każdy kto zjawi się w klubie będzie mógł nieodpłatnie oddać 10 strzałów z karabinku sportowego w kal. 5.6mm.

Czas:
Sobota (27 sierpień) w godzinach 10.00-13.00
2016-07-25 08:59:23

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że przyjmowane są zapisy na kurs dla "Prowadzącego strzelanie"


Zgodnie z regulaminem uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie uchwalonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego,
uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania
pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski zawierający zagadnienia jak w § 3;
c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera;
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.
Kandydat na kurs powinien przedstawić zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla osób które nie posiadają takiego zaświadczenia Klub zorganizuje przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego.
Koszt przeszkolenia - 100zł.
Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie - 50zł.

Kurs odbędzie się w dniach 03-04.08.2016 w godzinach 16.00-22.00

Osoby zainteresowane proszone są kontakt z biurem Klubu telefonicznie bądź e-mailem.2016-05-26 14:43:25

Kurs na Patent Strzelecki 2016

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że kurs na patent odbędzie się w dniach 29.05.2016 (niedziela) i 19.06.2016(niedziela)
w godzinach od 10.00 do 18.00 na terenie strzelnicy w Mławie.
Proszę o przywiezienie na kurs następujące dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie patentu (wzór w załączeniu).
2. Wypełniony wniosek o wydanie licencji zawodniczej (wzór w załączeniu)
3. Zdjęcie podpisane na odwrocie(Nazwisko, Imię, Pesel)
4. Dowód opłaty za kurs.


Egzamin na patent odbędzie się w dniu 22.06.2016(środa) o godzinie 18.00 na terenie strzelnicy.
 
W czasie trwania egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich sportowych.
Przesyłam w załączeniu materiały z którymi osoby chcące uprawiać strzelectwo sportowe powinny się zapoznać.
W szczególności dotyczy to osób planujących po raz pierwszy uzyskanie patentu i licencji strzeleckiej.
Materiały te będą omawiana w czasie kursu na patent. Ich znajomość zostanie sprawdzona podczas egzaminu na patent strzelecki w dniu 22.06.2016..


2016-05-09 22:42:12

Kurs na Patent Strzelecki 2016

Zarząd Klubu "Kaliber " ogłasza zapisy na kurs na patent strzelecki.
Kurs odbędzie się w dniach 15.05, 22.05 i 12.06 (zajęcia praktyczne) oraz w dniach 19.06 i 26.05(zajęcia teoretyczne)  na terenie strzelnicy klubowej w Mławie w godzinach od 10.00 do 14.00.
Kurs zakończy się w czerwcu egzaminem na patent strzelecki. Planowany termin egzaminu 21.06.2016.
Członkowie Klubu pragnące wziąć udział w kursie i egzaminie prosimy o kontakt z biurem klubu.
 
wiceprezes
Zbigniew Głażewski
502248536

 
2016-04-21 17:36:25

WYSTRZAŁOWA MAJÓWKA „KALIBER” 2016

Klub Strzelectwa Sportowego

Kaliber” w Mławie

zaprasza w dniu 01.05.2016 o godzinie 10.00

wszystkich chętnych

na Dni Otwarte Klubu pod hasłem:

 

WYSTRZAŁOWA MAJóWKA „KALIBER” 2016


Każdy będzie miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich

zarówno z broni palnej krótkiej tj. pistoletu lub rewolweru jak i z długiej czyli karabinu.

W czasie pobytu będzie możliwość zapoznania się z warunkami wstąpienia do Klubu.

 2016-02-07 03:26:33

Kurs na Patent Strzelecki 2016

Biuro Klubu "Kaliber" informuje że kurs na patent odbędzie się w dniach 13.02.2016 (sobota) i 14.02.2016(niedziela) w godzinach od 10.00 do 18.00 na terenie strzelnicy w Mławie.

Proszę o przywiezienie na kurs następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie patentu (wzór w załączeniu).

2. Wypełniony wniosek o wydanie licencji zawodniczej (wzór w załączeniu)

3. Zdjęcie podpisane na odwrocie(Nazwisko, Imię, Pesel)

4. Dowód opłaty za kurs.


Egzamin na patent odbędzie się w dniu 12.03.2016(sobota) o godzinie 11.00 na terenie strzelnicy.

W czasie trwania egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich sportowych. Przesyłam w załączeniu materiały z którymi osoby chcące uprawiać strzelectwo sportowe powinny się zapoznać. W szczególności dotyczy to osób planujących po raz pierwszy uzyskanie patentu i licencji strzeleckiej. Materiały te będą omawiana w czasie kursu na patent. Ich znajomość zostanie sprawdzona podczas egzaminu na patent strzelecki w dniu 12.03.2016.

Zbigniew Głażewski

wiceprezes

5022485362015-12-29 14:25:37

Turniej Strzelecki - Noworoczny (3 styczeń)

Zapraszamy wszystkich chętnych na Turniej Strzelecki organizowany przez nasz klub w dniu 3 stycznia 2016r. Do pobrania regulamin zawodów>> Dokument do pobrania <<


2015-12-29 10:48:07

Kalendarium na rok 2016

Kalendarium oraz informacje na temat wysokości składek na rok 2016 do pobrania w załączniku poniżej>> Dokument do pobrania <<


2015-12-09 14:04:02

Kurs na Patent Strzelecki 2016

Zarząd Klubu „Kaliber” ogłasza zapisy na kurs na patent strzelecki. Kurs odbędzie się w miesiącu marcu 2016 na terenie strzelnicy klubowej w Mławie. Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Osoby pragnące wziąć udział w kursie prosimy o kontakt z biurem klubu.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Głażewski 502248536
2015-10-22 09:55:02

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs dla "Prowadzącego strzelanie" odbędzie się w dniach od 14.11.2015 do 15.11.2015 (sobota-niedziela) w godzinach od 9.00 do 17.00 .


Osoby zainteresowane prosimy o wniesienie odpowiednich opłat na konto Klubu nr:
Bank BGŻ o/Mława 55 2030 0045 1110 0000 0330 8270
tytułem:
opłata za kurs dla prowadzącego strzelanie - 400zł
plus opłata za legitymację prowadzącego strzelanie - 50zł
razem = 450 zł

plus ewentualnie
opłata za kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - 100zł

Osoby zainteresowane proszone są kontakt z biurem Klubu telefonicznie bądź e-mailem.

Zbigniew Głażewski
wiceprezes2015-09-22 09:52:43

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że przyjmowane są zapisy na kurs dla "Prowadzącego strzelanie"


Zgodnie z regulaminem uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie uchwalonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski zawierający zagadnienia jak w § 3;
c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera;
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu odpłatność za kurs wynosi 400zł.
Kandydat na kurs powinien przedstawić zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla osób które nie posiadają takiego zaświadczenia Klub zorganizuje przeszkolenie przez uprawnionego ratownika medycznego.
Koszt przeszkolenia - 100zł.
Koszt legitymacji prowadzącego strzelanie - 50zł.

Kurs rozpocznie się po zgłoszeniu się co najmniej 10 osób.

Osoby zainteresowane proszone są kontakt z biurem Klubu telefonicznie bądź e-mailem.2015-08-11 09:46:25

Kurs na Patent Strzelecki

Zarząd Klubu "Kaliber" informuje że kurs na patent strzelecki odbędzie się w dniach 05.09.2015 (sobota) i 06.09.2015(niedziela)


w godzinach od 10.00 do 16.00 na terenie strzelnicy w Mławie.
Prosimy o przywiezienie na kurs następujące dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie patentu (wzór w załączeniu).
2. Wypełniony wniosek o wydanie licencji zawodniczej (wzór w załączeniu)
3. Zdjęcie podpisane na odwrocie(Nazwisko, Imię, Pesel)
4. Dowód opłaty za kurs.
W czasie trwania kursu będzie możliwość wykonania badań lekarskich sportowych.
 
Egzamin na patent odbędzie się w dniu 13.09.2015(niedziela) o godzinie 11.00 na terenie strzelnicy.
 

>> Dokument do pobrania <<


2015-04-23 19:12:50

Walne Zebranie Członków Klubu "Kaliber"

Zarząd Klubu "Kaliber" zaprasza wszystkich członków klubu na Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze które odbędzie się dnia 24.05.2015 w Mławie na sali konferencyjne w restauracji Ambrozja przy ulicy Zuzanny Morawskiej 19
 
W załączniku porządek obrad.>> Dokument do pobrania <<


2014-12-30 10:51:46

Turniej Strzelecki - Noworoczny (4 styczeń)

Zapraszamy wszystkich chętnych na Truniej Strzelecki organizowany przez nasz klub w dniu 4 stycznia 2015r.

Zapisy: e-mail: biuro@kaliber.org.pl lub telefonicznie tel 502 248 536

Do pobrania regulamin zawodów>> Dokument do pobrania <<


2014-11-17 11:06:25

Czwórbój Strzelecki - FINAŁ!!!

W tym roku zwycięzcą zawodów "Najwszechstronniejszy strzelec KSS Kaliber w roku 2014" został Sławomir Betliński z wynikiem 740ptk.
Czwórbój Strzelecki odbywał się w dniach : 01.06.2014, 21.09.2014, 26.10.2014, 11.11.2014 zgodnie z harmonogramem na rok 2014. Do pobrania pełna lista osób biorących udział w zawodach wraz ze zdobytymi punktami.>> Dokument do pobrania <<


2014-09-03 11:48:40

Kurs na Patent Strzelecki

Zarząd Klubu „Kaliber” ogłasza, że kurs na patent strzeleck odbędzie się w dniach 07.09.2014 od godz. 10.00 oraz 14.09.2014  od godz 12.00 na terenie strzelnicy klubowej w Mławie.

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim w dniu 21.09.2014 o godzinie 11.00. Osoby które chcą się jeszcze zapisać na kurs prosimy o kontakt z biurem klubu.

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Głażewski

502248536

 
2014-08-07 08:04:19

Kurs na Prowadzącego Strzelania

Zarząd Klubu „Kaliber” ogłasza zapisy na kurs na Prowadzącego Strzelania. Kurs odbędzie się w dniach 30-31 sierpień na terenie strzelnicy klubowej w Mławie.
 
Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym posiadanie uprawnień do prowadzenia strzelań. Osoby pragnące wziąć udział w kursie prosimy o kontakt z biurem klubu.
 
Osoba do kontaktu:
 
Zbigniew Głażewski
 
502248536
2014-07-22 07:54:51

Kurs na Patent Strzelecki

Zarząd Klubu „Kaliber” ogłasza zapisy na kurs na patent strzelecki. Kurs odbędzie się w miesiącu wrześniu 2014 na terenie strzelnicy klubowej w Mławie.

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Osoby pragnące wziąć udział w kursie prosimy o kontakt z biurem klubu.

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Głażewski

502248536
2014-07-04 13:15:33

Kurs na Sędziego kl. III

Klub organizuje w miesiącu lipcu kurs dla sędziów III klasy strzelectwa sportowego.
Odpłatność za kurs 330 zł (odpłatność za kurs może ulec zmianie w zalezności od ilości chętnych).
Dokładny termin kursu zostanie podany później.
Wszystkich zainteresowanych członków klubu prosimy o kontakt.
2014-06-23 12:58:30

Kurs na Patent Strzelecki, dla Prowadzących strzelania oraz Sędziów kl. III

Wszystkich członków Klubu zainteresowanych udziałem w kursie na Patent Strzelecki informujemy, że Klub Kaliber rozpoczyna zapisy na kurs na Patent Strzelecki. Jednocześnie informujemy, że planowany jest także kurs dla Prowadzących Strzelania oraz dla Sędziów kl. III. Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby chętnych.

Wszelkie pytania w sprawie kursu proszę kierować do wiceprezesa Zbigniewa Głażewskiego Tel. 502248536
2014-04-23 10:16:44

Kurs na Patent Strzelecki

Wszystkich członków Klubu zainteresowanych udziałem w kursie na Patent Strzelecki informujemy, że kurs rozpoczyna się w dniu 4 maja o godzinie 10.00 na strzelnicy przy ulicy Zuzanny Morawskiej 29, kolejne spotkanie odbędzie się 11 maja o godzinie 10.00.

Wszelkie pytania w sprawie kursu i egzaminu proszę kierować do wiceprezesa Zbigniewa Głażewskiego Tel. 502248536
2014-04-22 11:53:03

Egzamin na patent strzelecki

UWAGA!!!

 

Egzamin na patent strzelecki odbędzie się w dniu 17.05.2014 o godzinie 11.00 na strzelnicy w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29.

 
 

Osoby zgłaszające się na kurs muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane. Ponadto należy dostarczyć wypełniony wniosek o wydanie Licencji Strzeleckiej PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej oraz swoją fotografię o wymiarach 3.5cm x 4.5 cm podpisana na odwrocie wraz numerem PESEL.


ROZPORZĽDZENIE MINISTRA SPORTU

 

z dnia 3 października 2006 roku

 

Dz.U. Nr 189 poz.1396 z 2006 roku

 

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

 

par.2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

 

Opłatę za egzamin w wysokości 400zł (plus 60zł za legitymacje patentu) najlepiej wnieść przelewem na konto PZSS lub opłacić w dniu egzaminu gotówką.

 

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

 

60 1060 0076 0000 3200 0136 9459

 

Bank BPH SA o/Warszawa.

 

Oryginał i kserokopię potwierdzenia nadania przelewu należy okazać sekretarzowi Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.2014-02-11 11:47:50

Wniosek o przedłużenie licencji

Poniżej znajduje się wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej do pobrania.>> Dokument do pobrania <<


2014-01-21 13:04:59

Zawody o tytuł najwszechstronniejszego strzelca

Regulamin Otwartych Zawodów Powszechnych
o tytuł najwszechstronniejszego strzelca
KSS „KALIBER” w Mławie w roku 2014>> Dokument do pobrania <<


2014-01-21 13:03:04

Kalendarium na rok 2014

Kalendarium oraz informacje na temat wysokości składek na rok 2014 do pobrania w załączniku poniżej>> Dokument do pobrania <<


2013-10-30 20:33:49

Mistrzostwa Klubu 2013 - Wyniki

Jak co roku na zakończenie sezonu strzeleckiego w naszym klubie odbyły się zawody o Puchar Prezesa klubu "Kaliber". Najlepsi strzelcy którzy całym rokiem trenowali na zawodach klubowych zmierzyli się w niedzielę 27.10.2013 o tytuł najlepszego strzelca klubu. Zawodnicy konkurowali w dwóch konkurencjach, pistolet sportowy 25m Psp10 oraz karabin sportowy 50m Ksp10. Poniżej znajdują się tabele z wynikami.


Pistolet sportowy 25m Psp10

M-ce

Nazwisko i Imię

Nr licencji

Klub

Wynik

10 x

1.

Betliński Sławomir

L-33183

KSS „Kaliber”

93

4

2.

Żochowski Stanisław

L-8301

KSS „Kaliber”

84

 

3.

Bodalski Krzysztof

L-13936

KSS „Kaliber”

83

2

4.

Błachowiak Artur

L-29306

KSS „Kaliber”

79

1

5.

Rzepliński Adam

L-33187

KSS „Kaliber”

78

 

6.

Kik Aleksandra

 

KSS „Kaliber”

78

 

7.

Dobrosielski Artur

L-33181

KSS „Kaliber”

72

 

8.

Pszczółkowski Grzegorz

L-29308

KSS „Kaliber”

58

1

9.

Trzaskowski Cezary

L-34587

KSS „Kaliber”

58

 

10.

Boruszewski Jarosław

L-33168

KSS „Kaliber”

56

 

11.

Żerański Jerzy

L-8715

KSS „Kaliber”

54

 

12.

Żak Sebastian

 

KSS „Kaliber”

47

 

13.

Gołaś Adam

L-34573

KSS „Kaliber”

46

 

14.

Merchel Andrzej

L-34893

KSS „Kaliber”

30

 

Karabin sportowy 50m Ksp10

M-ce

Nazwisko i Imię

Nr licencji

Klub

Wynik

10 x

1.

Kik Aleksandra

 

KSS „Kaliber”

91

4

2.

Rzepliński Adam

L-33187

KSS „Kaliber”

91

2

3.

Błachowiak Artur

L-29306

KSS „Kaliber”

91

2

4.

Gołaś Adam

L-34573

KSS „Kaliber”

88

2

5.

Błyskal Janusz

L-7923

KSS „Kaliber”

87

2

6.

Trzaskowski Cezary

L-34587

KSS „Kaliber”

86

2

7.

Betliński Sławomir

L-33183

KSS „Kaliber”

86

1

8.

Dobrosielski Artur

L-33181

KSS „Kaliber”

86

1

9.

Żerański Jerzy

L-8715

KSS „Kaliber”

85

2

10.

Gromadowski Paweł

 

KSS „Kaliber”

84

2

11.

Żochowski Stanisław

L-8301

KSS „Kaliber”

84

1

12.

Merchel Arkadiusz

 

KSS „Kaliber”

78

 

13.

Boruszewski Jarosław

L-33168

KSS „Kaliber”

76

 

14.

Żak Sebastian

 

KSS „Kaliber”

74

2

15.

Merchel Kacper

L-34893

KSS „Kaliber”

73

 

16.

Gorzkiewicz Patrycja

 

KSS „Kaliber”

68

 

17.

Bodalski Krzysztof

L-13936

KSS „Kaliber”

49

 

 


>> Dokument do pobrania <<


2013-10-14 10:07:28

Wyniki zawodów o Puchar Burmistrza Mławy

Dnia 13 października w klubie odbyły się zawody młodzieży o Puchar „Burmistrza Miasta Mławy”. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych oraz jako reprezentacje szkół. W tym roku licznie stawili się uczestniczy z gimnazjum nr 1 oraz nr 2 i to między nich rozeszły się wszystkie najwyższe pozycje. Poniżej tabela przestawiająca 3 najlepsze osoby z każdej konkurencji:


Karabin sportowy 5 strzałów dziewcząt – 50 m Ksp5:

1. Kik Aleksandra – Gim. nr 1 – 47p.

2. Borowska Ewelina – Gim. nr 2 – 44p.

3. Kwiatkowska Paulina – Gim. nr. 2 – 42p.

 

Karabin sportowy 5 strzałów chłopców – 50 m Ksp5:

1. Żak Sebastian – Gim. nr. 1 – 46p.

2. Wernik Dominik – Gim. nr. 2 – 44p.

3. Kaczkowski Kacper – Gim. nr. 1 – 44p.

 

Karabin pneumatyczny 5 strzałów stojąc dziewcząt – Knp5s:

1. Kwiatkowska Paulina – Gim. nr. 2 – 44p.

2. Borowska Ewelina – Gim. nr. 2 – 41p.

3. Harzyńska Oliwia – Gim. nr. 2 – 33p.

 

Karabin pneumatyczny 5 strzałów stojąc chłopców – Knp5s:

1. Zieliński Kacper – Gim. nr. 2 – 41p.

2. Ciesielski Bartosz – Gim. nr. 1 – 40p.

3. Trzciałkowski Kacper – Gim. nr. 2 – 40p.

 

W konkurencji drużynowej karabin sportowy pierwsze miejsce zdobyło:

1. Gimnazjum nr 2 im. Józefa Ostaszewskiego w Mławie w składzie:

                1. Kik Aleksandra

                2. Żak Sebastian

                3. Kaczkowski Kacper

 

W konkurencji drużynowej karabin pneumatyczny pierwsze miejsce zdobyło:

1. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w składzie:

                1. Wernik Dominik

                2. Borowska Ewelina

                3. Szklarski Jakub

 

Dla najlepszych wręczone zostały puchary, dyplomy oraz nagrody. Dla zwycięskich szkół puchary wręczy burmistrz miasta na uroczystym apelu. Klub dziękuje wszystkim uczestnikom za liczne przybycie oraz zapraszam wszystkich na zawody w przyszłym roku.

 2013-07-07 12:16:42

Program "Dni Otwartych Klubu KALIBER":

1. Piątek 12-07-2013  w godzinach od 11.00 do 14.00 - pokazy broni strzeleckiej i technik strzelania, trening strzelecki.
2. Sobota 13-07-2013 w godzinach od 11.00 do 14.00 - pokazy broni strzeleckiej i technik strzelania, trening strzelecki.
3. Niedziela 14-07-2012 w godzinach od 12.00 do 15.00 - otwarte zawody o puchar Prezesa Klubu Kaliber.


Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 13 roku (od 13 do 18 lat za zgodą rodziców) na strzelnicę sportową Klubu "KALIBER" w Mławie przy ul Zuzanny Morawskiej 29.
Zapewniamy możliwość zapoznania się z bronią palną sportową oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich.
Klub dysponuje bronią palną sportową bocznego i centralnego zapłonu.
 
Dni otwarte Klubu zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu samorządu miasta Mławy w ramach konkursu ofert
na realizację zadania „Klub Strzelectwa Sportowego "KALIBER” otwarty dla społeczności lokalnej"


2013-03-30 12:57:19

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012>> Dokument do pobrania <<


2013-03-30 12:55:55

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012>> Dokument do pobrania <<


2013-02-16 11:02:22

Egzamin praktyczny!

Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej PZSS:


W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym
w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie
sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna).
Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej
dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie."

Opłatę za sprawdzian określa cennik PZSS.

Egzamin praktyczny o którym mowa powyżej odbędzie się w dniu 03.03.2013 o godzinie 10 na terenie naszej strzelnicy w Mławie.

Pozostałe osoby utracą licencję PZSS a tym samym pozwolenia na posiadanie broni do celów sportowych.2013-02-14 13:22:10

Wniosek o przedłużenie licencji

Wniosek o przedłużenie licencji na 2013r>> Dokument do pobrania <<


2013-02-14 13:21:49

Zmiany oraz Kalendarium na 2013r

Zmiany oraz Kalendarium na 2013r w poniższym pliku>> Dokument do pobrania <<


2012-11-17 16:04:58

Zawody Barbórkowe!

2 grudnia 2012 odbędą się ostanie zawody klubowe w tym roku. Jest to ostania szansa na zaliczenie obowiązkowych osobostartów na 2012 rok. Poniżej regulamin zawodów.>> Dokument do pobrania <<


2012-11-12 18:33:22

Zawody młodzieży o Puchar Burmistrza

W dniu 11.11.2012 odbyły się zawody młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Mława. Wkrótce pojawią się zdjęcia w galeri oraz tabela wyników.


Szczegóły w zakładce "Zawody 2012"2012-07-17 09:21:12

Wyniki zawodów o Puchar Burmistrza

Wyniki z otwartych zawodów o Puchar Burmistrza Mławy


 

KSP-10, Karabin sportowy, 50m, 10 strzałów

 

 

Janusz Błyskal

93

1

Michał Głażewski

86

2

Dawid Złotowski

84

3

 

 

 

Marcin Kantorosiński

84

4

Arkadiusz Dęby

81

5

 

 

 

 

 

 

Pozostałe zawody w konkurencjach

 

 

 

   

Psp-5, Pistolet sportowy, 25m, 5 strzałów

 

 

Rafał Kuczalski

41

1

Arkadiusz Dęby

33

2

Janusz Błyskal

28

3

 

 

 

 

 

 

Psp-5r, Rewolwer, 25m, 5 strzałów

 

 

Rafał Kuczalski

35

1

Jakub Bartkowski

32

2

Arkadiusz Głażewski

28

3

 

 

 

 

 

 

Kcz-5, Karabin centralnego zapłonu, 50m, 5 strzałów

 

 

Rafał Kuczalski

45

1

Michał Głażewski

45

2

Cezary Lewandowski

44

3

 

 

 

 

 

 

Pcz-5, Pistolet centralnego zapłonu, 25m, 5 strzałów

 

 

Arkadiusz Głażewski

25

1

Janusz Błyskal

20

2

Rafał Kuczalski

11

3

 

 2012-07-13 15:10:03

Dni otwarte Klubu KALIBER w Mławie

 

Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber w Mławie

zaprasza miłośników sportów strzeleckich na:

"Dni otwarte Klubu KALIBER w Mławie" 

Program "Dni Otwartych":

1. Piątek 13-07-2012 w godzinach od 1700 do 2000 - pokazy broni strzeleckiej

2. Sobota 14-07-2012 w godzinach od 1400 do 1700 - pokazy broni strzeleckiej i technik strzelania

3. Niedziela 15-07-2012 w godzinach od 1100 do 1500 - otwarte zawody o puchar Burmistrza Miasta Mławy

Pokazy i zawody odbędą się na strzelnicy Klubu w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29

 


Zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu samorządu miasta Mławy w ramach konkursu ofert

na realizację zadania „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie miasta Mława”


>> Dokument do pobrania <<


2012-01-14 19:41:30

Uwaga! Zapisy na kurs na Patent Strzelecki

Klub „Kaliber”

ogłasza zapisy na kurs na patent strzelecki który odbędzie się w dniach od 01.03.2012 na strzelnicy w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29.

Osoby zgłaszające się na kurs muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane. Ponadto należy dostarczyć wypełniony wniosek o wydanie Licencji Strzeleckiej PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej oraz swoją fotografię o wymiarach 3.5cm x 4.5 cm podpisana na odwrocie wraz numerem PESEL.


ROZPORZĽDZENIE MINISTRA SPORTU

z dnia 3 października 2006 roku

Dz.U. Nr 189 poz.1396 z 2006 roku

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

par.2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

Opłatę za egzamin w wysokości 400zł (plus 60zł za legitymacje patentu) najlepiej wnieść przelewem na konto PZSS lub opłacić w dniu egzaminu gotówką.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

60 1060 0076 0000 3200 0136 9459

Bank BPH SA o/Warszawa.

Oryginał i kserokopię potwierdzenia nadania przelewu należy okazać sekretarzowi Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

 2011-12-01 19:34:44

Komunikat o obowiązkach członków klubu "Kaliber" w Mławie

 

Komunikat do pobrania:>> Dokument do pobrania <<


2011-10-24 19:24:49

Egzamin na patent strzelecki

UWAGA!!!

Egzamin na patent strzelecki odbędzie się w dniu 29.10.2011 o godzinie 11 na strzelnicy w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29.

 

Osoby zgłaszające się na kurs muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane. Ponadto należy dostarczyć wypełniony wniosek o wydanie Licencji Strzeleckiej PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej oraz swoją fotografię o wymiarach 3.5cm x 4.5 cm podpisana na odwrocie wraz numerem PESEL.


 

ROZPORZĽDZENIE MINISTRA SPORTU

z dnia 3 października 2006 roku

Dz.U. Nr 189 poz.1396 z 2006 roku

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

par.2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

Opłatę za egzamin w wysokości 400zł (plus 60zł za legitymacje patentu) najlepiej wnieść przelewem na konto PZSS lub opłacić w dniu egzaminu gotówką.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

60 1060 0076 0000 3200 0136 9459

Bank BPH SA o/Warszawa.

Oryginał i kserokopię potwierdzenia nadania przelewu należy okazać sekretarzowi Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.2011-10-14 19:10:26

Uwaga - Obowiązuje

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 27 pkt. 18 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadzony został: Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

Dotychczas wydane przez PZSS licencje zawodnicze tracą ważność z dniem 31 grudnia 2011 r.

Licencja wydawana będzie corocznie po wypełnieniu wniosku o jej przedłużenie przez zainteresowanego członka klubu do 31 grudnia każdego roku.


Wnioski o licencje na 2012 rok wraz z potwierdzeniem opłaty za jej wydanie w kwocie 50 zł na:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

60 1060 0076 0000 3200 0136 9459

Bank BPH SA o/Warszawa.

z dopiskiem w tytule przelewu/wpłaty:

za licencję zawodniczą 2012

można składać w biurze klubu już od 1 listopada 2011 r.

Warunkiem wydania licencji jest zaliczenie 4 startów w zawodach strzeleckich ujętych w kalendarzu imprez sportowych PZSS lub kalendarzu Związku Wojewódzkiego w konkurencjach dla każdego posiadanego rodzaju broni (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa).

Na wniosku o przedłużenie licencji wystarczający jest podpis i pieczęć lekarza pierwszego kontaktu. Eugeniusz Gorczycaprezes WMZSS 

PONADTO: Od 2012 roku członkowie klubów nie opłacają składki indywidualnej na rzecz PZSS, która dotychczas wynosiła 60 zł. Od 1 listopada 2011 roku PZSS nie wydaje legitymacji członkowskich indywidualnych, za które opłata wynosiła 30 zł.


>> Dokument do pobrania <<


2010-01-26 16:14:53

Podziękowania

Zarząd Klubu dziękuje wszystkim członkom naszego klubu „KALIBER”, którzy w ostatnim roku przekazali 1% podatku na na rzecz Klubu Strzelectwa Sportowego w Mławie.
Dzięki Wam mogliśmy przeprowadzić pierwszy etap modernizacji strzelnicy. Jednocześnie Zarząd Klubu zwraca się z prośbą o przekazywanie również w tym roku darowizn, w tym 1% podatku należnego, na rzecz naszego Klubu jako organizacji pożytku publicznego, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000212842.
2009-09-28 16:07:44

Wyniki zawodów pt "PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MŁAWY"

W dniu 22 września o godz. 12 00  w klubie KALIBER odbyły się zawody strzeleckie o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MŁAWY połączone z pokazem umiejętności strzeleckich Mistrza Mazowsza.

Gośćmi honorowymi byli:
Burmistrz Mławy - Sławomir Kowalewski, 
Poseł  RP - Mirosław Koźlakiewicz
Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Wasiłowski.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach – karabin bocznego zapłonu 5,6 mm odległość 50 m, oraz pistolet odległość 25 m.
W miłej i sportowej rywalizacji zawodnicy walczyli o Puchar Burmistrza


I miejsce i puchar Burmistrza Mławy  w kategorii pistolet sportowy 25 m 
zdobył Mateusz Głażewski z wynikiem 83 punkty 
pozostałe lokaty
II miejsce  Błyskal Janusz – 79 punkty
III miejsce  Żochowski Stanisław – 72 punkty
IV miejsce  Lizuraj Zbigniew – 71 punkty
V miejsce  Olszewski Andrzej – 69 punkty
VI miejsce  Pawłowski Tomasz – 67 punkty

I miejsce i puchar Burmistrza Mławy  w kategorii karabin sportowy 50 m 
zdobył Marcin Rosół z wynikiem 90 punktów
pozostałe lokaty
II miejsce Żochowski Stanisław – 87 punktów
III miejsce Głażewski Arkadiusz – 86 punktów
IV miejsce Wróblewski Krzysztof – 85 punktów
V miejsce Błyskal Janusz – 84 punkty
V miejsce Pawłowski – 84 punkty
VI miejsce Epa Piotr – 82 punkty
VI miejsce Skierń Wojciech – 82 punkty
VI miejsce Złotowski Dawid – 82 punkty

Poza konkursem udział wzięli i osiągnęli następujące wyniki:
Sylwia Złotowska - karabin sportowy 97pkt
Piotr Żubrowski - pistolet sportowy 96pkt

Prezes Klubu Zenon, Marek Złotowski wręczył zwycięzcom puchary oraz nagrody ufundowane przez Klub „Kaliber” oraz Urząd Miasta.2009-09-21 16:05:53

Zawody o "PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MŁAWY"

Klub Strzelectwa Sportowego
KALIBER

zaprasza na otwarte zawody w strzelaniu
z broni kulowej
karabin sportowy 50 m, pistolet sportowy 25 m
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MŁAWY

zawody odbędą się w dniu 27 września 2009 o godz. 12.00
w strzelnicy klubu przy.ul. Z. Morawskiej 29
(przy ZSZ nr 1)

Zapisy w dniu zawodów w klubie


Regulamin zawodów w strzelaniu z broni ostrej  
o „Puchar Burmistrza miasta Mławy” 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODóW

 

1. Cel. 
•    Popularyzacja strzelectwa sportowego 
•    Propagowanie strzelectwa sportowego jako formy spędzania czasu wolnego 
•    Promocja miasta i klubu strzeleckiego „Kaliber” w Mławie 

2. Organizator. 
Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie 
3. Termin i miejsce. 
•    27.09.2009 – zawody, pokaz mistrzów Mazowsza, wręczenie pucharu dla najlepszego zawodnika 
•    Początek zawodów godzina 12.00
•    Zakończenie o godzinie 14.30 
•    Miejsce - strzelnica w Mławie ul. Zuzanny Morawskie 29 
•    sześć stanowisk strzeleckich 

4. Uczestnictwo. 
•    W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Mławy 
•    Ilość osób nieograniczona 

5. Zgłoszenia do zawodów. 
Zgłoszenia do zawodów w klubie w dniu zawodów. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz rok urodzenia i adres zamieszkania zawodnika. Dodatkowe informacje www.kaliber.org.pl lub pod nr tel. 604096801 


6. Program zawodów: 
1.     Strzelanie z karabinu sportowego bocznego zapłonu 5.6mm, 10 strzałów, odległość 50m, pozycja leżąc oraz z pistoletu sportowego odległość 25 m pozycja stojąc. 
7. Przepisy techniczno-organizacyjne. 
•    Przed konkurencją każdy zawodnik może oddać pięć strzałów próbnych 
•    Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas (każda konkurencja do 10 minut) 
•    Pierwsze miejsce puchar, nagroda oraz dyplom -pozostałe miejsca nagrody i dyplomy pamiątkowe 
•    Dla zainteresowanych  klub Kaliber zapewnia możliwość przeprowadzenia treningów 

8. Każdy uczestnik, oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem strzelnicy i zobowiązuje się, iż startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESóW! 
Organizator KSS „Kaliber” 2009-05-31 15:48:31

Kurs na Patent Strzelecki

Zarząd Klubu „Kaliber” planuje w miesiącach lipiec i sierpień zorganizować kurs na patent strzelecki. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretarzem klubu kol. Zbigniewem Głażewskim.

Telefon 502-248-536 lub e-mail biuro@kaliber.org.pl
Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber", 06-500 Mława, ul. Zuzanny Morawskiej 29 - Projekt M&M cms - www.ifi.net.pl